Dirigent


Capella Nova: 
Sinds 15 jaar heb ik de muzikale leiding en dirigeer ik het koor Capella Nova van de Nieuwe Kerk; enthousiaste mensen tussen de 25 en 65 jaar, die graag allerlei muziekstijlen willen leren en zingen, alles ten dienste van de eredienst, zoals Engelstalige gospels en hymns, klassieke kerkmuziek, opwekkings- en praiseliederen en grotere koormuziekstukken.

Maar we maken ook uitstapjes naar  het zingen van onberijmde psalmen op Abdijtonen,  het Slavenkoor uit Nabucco van Verdi, het Gloria van Vivaldi en andere klassieke werken, zoals cantates en het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach.  Het zijn bijzondere avonden, wanneer we met elkaar, naast een goede techniek,  de juiste inspiratie vinden voor de vertolking van onze liederen. In de laatste 3 jaar hebben we een Mendelssohnprogramma uitgevoerd, Vivaldi's Gloria en Magnificat en het Weihnachtsoratorium, nu 2 keer. 

De repetities zijn elke maandagavond van 20.00 tot 21.30 uur in het kerkehuis van de Nieuwe Kerk te Amersfoort. Nieuwe leden na stemtest hartelijk welkom!

Nieuw Veluws Vocaal:

Nadat  ik in juni 2015 met goed gevolg de applicatiecursus Koordirectie te Utrecht heb afgerond, heb ik in het voorjaar van 2016 het ensemble Nieuw Veluws Vocaal opgericht. 10 getrainde koorzangers voeren prachtige a capella koormuziek uit in concerten en kerkdiensten. De repetities zijn op de dinsdagavond in Harderwijk. 

 Cantiamo:

Met ingang van 2019 mag ik me dirigent noemen van Cantiamo, een fijn koor dat inspirerende muziek zingt zoals het schitterende Petit Messe Solemnelle. Volgend seizoen hopen we Brahm's Lieder in te studeren.  De repetities zijn op woensdagavond tussen 20-22.15 uur in de Fonteinkerk aan de Robert Kochstraat in Amersfoort.

I