Dirigent

De zanggroep van de Nieuwe Kerk, Capella Nova, Amersfoort

Al enkele jaren heb ik de muzikale leiding en dirigeer ik de zanggroep van de Nieuwe Kerk; enthousiaste mensen tussen de 25 en 65 jaar, die graag allerlei muziekstijlen willen leren en zingen, alles ten dienste van de eredienst, zoals Engelstalige gospels en hymns, klassieke kerkmuziek, opwekkings- en praiseliederen en grotere koormuziekstukken.

Maar we maken ook uitstapjes naar  het zingen van onberijmde psalmen op Abdijtonen,  het Slavenkoor uit Nabucco van Verdi, het Gloria van Vivaldi en andere klassieke werken, zoals cantates en het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach.  Het zijn bijzondere avonden , wanneer  we met elkaar, naast een goede techniek,  de juiste inspiratie vinden voor de vertolking van onze liederen.  Momenteel hebben we Vivaldi's Magnificat in studie en beginnen we binnenkort met delen uit de Petite Messe Solemnelle van Rossini, maar we gaan ons ook bekwamen in het reciterend zingen van de psalmen. 

De repetities zijn elke maandagavond van 20.00 tot 21.30 uur in het kerkehuis van de Nieuwe Kerk te Amersfoort. Nieuwe leden na stemtest hartelijk welkom!

Sinds 1 september 2011 ben ik officieel dirigente van Liederlyc, een enthousiast koor in Leusden dat zich bekwaamt in het zingen van a-capella muziek  van uiteenlopende stijlen en periodes. De oefenavond is op woensdag tussen 20-22 uur. 

Voor mij een uitdaging om te werken aan profane muziek met slechts een stemvork en  een plezier om te werken met  deze gemotiveerde, getrainde zangers en zangeressen. 

Liederlyc is op zoek naar nieuwe leden. Sopranen, bassen en tenoren zijn zeer welkom zijn.  Klik HIER voor meer informatie.

In juni 2015 ben ik geslaagd voor de applicatiecursus Koordirectie aan de Hoge School voor  de Kunsten te Utrecht.